Sourcing CZ – 2017-03-01 Sourcing CZ – 2017-03-01 – Jan Vyskocil

Sourcing CZ – 2017-03-01

JAN VYSKOCIL

sourcing

Sourcing


Mojí hlavní obchodní aktivitou je zprostředkování ručně vyráběného skla. Rozsah mám široký a jsem schopný zajistit výrobu skel počínaje jednotlivými kusy až po velké mnohatisícové série. Primárně se jedná o výrobu skel osvětlovacích, komponentů pro světelné objekty, pro lustry a lampy. Také výrobou skel historických, nápojových skel, uměleckých, dárkových, suvenýrových, vitráže, fuzzing. Další možnosti jsou broušení, rytí, malování, zlacení, stříbření, pokovování a ostatní techniky dekorování. Svým klientům nabízím zprostředkování výroby na zakázku v České republice, nebo v některých zemích v Evropské unii. A nově také na Taiwanu a v Hong Kongu. Díky mým dlouholetým zkušenostem ve sklářském oboru jako sklář mám velké zkušenosti se sklem jako materiálem.

Sourcing CZ – 2017-03-01

Přímý
kontakt


Výhodou využití zprostředkova­telských služeb v oblasti obchodu a to i mezinárodního je přímý kontakt s výrobci. Kontakty díky své dlouholeté práci rozsáhlé. Ale stále navazuji nové kontakty přímo návštěvami skláren a studií nebo také během veletrhů, workshopů a výstav, které jsou pořádány několikrát do roka po celé Evropě.

Sourcing CZ – 2017-03-01

Snižování
nákladů


Vyhledávám přímé výrobce, čímž snižuji náklady klienta na nákupu zboží. Zajišťuji fotodokumentaci a zaslání prvních vzorků i inspekci výroby a kontrolu zboží před odesláním. Své klienty dále informuji o dalších podmínkách a případných změnách v průběhu výroby.

Sourcing CZ – 2017-03-01

Individuální
řešení


Veškeré zakázky jsou řešeny individuálně na základě poptávky, která obsahuje konkrétní požadavky na poptávaný produkt.

Výhody


Výhody využití zprostředkovatelské služby při zadávání výroby

– Minimalizace rizika obchodu s neznámým výrobcem, dodavatelem
– Snížení nákladů na produkt oproti nákupu
– Zajištění výroby specifických produktů dle zadaných parametrů klienta
– Fyzické kontrola objednaných výrobků
– Snadná a rychlá komunikace
– Pomoc a podpora při řešení neočekávaných situací v Českém jazyce (v případě, že se obchod bude uskutečnovat v ČR)

Servis


Servis, který svým klientům zajišťuji v rámci zprostředkova­telských služeb:

Vyhledání vhodného výrobce nebo dodavatele na základě požadavků klienta (kvalita, cena, design, množství)
– Zjištění podmínek výroby
– Dohodnutí minimálního množství odběru, dodací lhůty a platební podmínky
– Zajištění vzorků
– Pořízení fotodokumentace určené k analýze a kontrole prvních vzorků
– Dohled nad realizací objednávky
– Kontrola kvality zboží během výroby
– Mixování zboží od více dodavatelů
– Možnost se osobně zapojit do výroby a tím snížit náklady klienta, či uspíšit výrobu
– Kontrola kvality před odesláním
– Extra: zajištění dopravy

Komunikace


S klientem se obvykle nejprve setkám na osobní schůzce, na které mi předloží své představy o poptávaném produktu (vzorek, nákres, fotografie, specifikace materiálu, cílová cena, množství atd.). Na základě předložených konkrétních údajů vyberu vhodné výrobce a zašlu cenovou nabídku. Dále zajistím pořízení fotodokumentace z testování prvních vzorků, které předkládám klientům ke kontrole. Po zahájení výroby jsem v kontaktu s výrobcem a dohlížím na časový harmonogram produkce a průběžně kontroluji kvalitu. V nutném případě se mohu sám zapojit do výroby. Před odesláním je provedena kvalitativní kontrola zboží.